Siljan Kommune, Skisjø VV

Vannverket som forsyner Siljan kommune med drikkevann fra Skisjø har gjennomgått en betydelig oppgradering, med økt kapasitet som fokus. Det originale filtrerings anlegget som ble bygget oppstrøms viste seg å ikke virke etter hensikten. Skisjø VV ble omprosjektert til Moldeprosess. Moldeprosessen er et nedstrøms filter med kombinasjon av marmorfilter og fargefjerning i en og samme prosess.

Eksisterende anlegg kunne levere ca.20m3/t. Det nye anlegget er dimensjonert for 50m3/h.

Hovedgrepene innen ombyggingen:

 • Anlegget bygges om fra oppstrøms filtrering til nedstrøms filtrering.
 • Kapasitet på vann og luftspylingen ble økt, med installasjon av ny innløpspumpe, rentvannspumper og sidekanalsvifte.
 • Ombygging av det meste av rørsystemet.
 • Utskifting av filtermasse.
 • Filtrene ble utstyrt med individuell filterregulering med frekvensregulert pumpe og mengdemåler for hvert fileter.
 • Høyde på filtervegger ble økt med 1m. Dette ble bygget i rustfritt stål.
 • Eksisterende dekanteringsbasseng ble holdt, men volumet ble utvidet ved å innlemme lavreservoaret med dekanteringsbasseng.
 • Eksisterende UV-aggregater ble beholdt.
 • Turbiditetsmåler ble byttet.
 • Elektrisk anlegg ble ombygd for å kunne håndtere de nye komponentene. (Annen entreprise)
 • PLS ble skiftet og nytt program for styring av vannverket ble implementert (Annen entreprise)
Siljan Kommune, Skisjø VV

Siljan Kommune, Skisjø VV