Elverum kloakkrenseanlegg er et biologisk/kjemisk renseanlegg, opprinnelig bygget som kjemisk renseanlegg i 1978. Deler av anlegget ble rehabilitert i 1995 (administrasjonsdel, forbehandling, kjemikaliedosering, ventilasjonsanlegg og PC basert driftskontrollanlegg). I 2002 ble luktreduksjonsanlegget supplert med kullfilter. Ny sentrifuge ble installert i 2004. Prosessen ble lagt om til biologisk rensetrinn med MBBR og etterfølgende flotasjonstrinn i 2008.

Pga. større stoffbelastning enn forventet, særlig fra næringsmiddelindustrien skulle anlegget oppgraderes med bl.a økning av blåsemaskinkapasiteten med 1850 Nm3/h.

Hovedgrepene i ombyggingen:

  • Ny Robuschi ES 85/3P med frekvensstyring, lik de eksisterende.
  • Tilkobling av ventilering for innløp og utløp av eksisterende ventilasjonsystem inkl. ny lyddemping inne og utvendig i bygg.
  • Elektrisk installasjon.
  • Programmering og implementering til eksisterende driftskontroll.
  • Nytt rørsystem.
Elverum Kommune, Elverum RA
Elverum Kommune, Elverum RA