Marnardal kommune har bygge et nytt vannbehandlingsanlegg ved Bjelland. Det nye vannverket skal erstatte et eksisterende anlegg på samme tomt. Det er boret to nye brønner nedenfor den eksisterende brønnen ved det gamle vannbehandlingsanlegget
Eksisterende anlegg er et av tre vannbehandlingsanlegg i kommunens
Vannforsyningssystem.

Grunnvannskvaliteten er av så god kvalitet at det kun er nødvendig med sluttdesinfeksjon i
to nye UV-anlegg. I tillegg blir vannet luftet og tilsatt natronlut.
Dimensjonerende vannproduksjon for det nye anlegget er Qmidlere 6 l/s.
Brønnvannspumpene pumper mot en vannreservoar, vannet bestråles med UV og pH justering med lut, før vannet spres via dyser i toppen av renvanns tanken for å øke oksygeninnholdet.
Ferdigprodusert vann leveres via to stykk trykkøkningspumper fra rentvannstank ut på nett. For brannberedskap er det installert 2 stykk brann vanns pumper med kapasitet 20 l/s mot 70 mVs.

Hoved trinn i leveransen:

  • Nye renvanns pumper
  • Nye brann vanns pumper
  • Nye UV aggregater
  • Lut dosering
  • Nød kloranlegg
  • Avfukting i prosessrom
  • Komplett elektroinstallasjon hvor prosesskabling, lys og stikk, varme og automasjon inngår. Styresystem er levert i annen entreprise.
  • Instrumentering av hele anlegget
  • Rør og ventilarrangementet.