Sandvasker
Slamskraper

Utvidet teknisk informasjon på produkter oversendes ved forspørsel.
Ta gjerne kontakt!

Sirkulære flotasjoner
Vi leverer prefabrikkerte sirkulære flotasjoner, i ulike størrelser, designet for ditt vann.
Passer godt til fjerning av suspendert,- organisk,- uorganisk stoff, mud, olje og fett. Med en riktig kjemisk resept, kan vi flottere stein!

Rektangulære flotasjoner
Vi leverer plassbygde og prefabrikkerte løsninger av rektangulære flotasjoner som vi designer for ditt vann.
Der hvor du har eksisterende bassenger som kan benyttes, eller hvor eksisterende utrustning bare skal byttes ut. Vi tar jobben!

Hybrid Flotasjon, BOD/COD/FETT/SS
Vi leverer prefabrikkerte anlegg for fjerning av BOD/COD/FETT/SS. Over en viss størrelse settes det sammen flere moduler.
Dere ønsker en enkel implementering! Vi leverer ett komplett anlegg som kan løftes direkte inn på ditt gulv. Alt mekanisk, elektrisk utstyr og stusser for luftavtrekk er ferdig monter og testet før levering.

Dispergeringssystemer
Systemene kan lages i ulike varianter. Vi har pumper som suger luften inn fra omgivelsene, og blander den inn slik at vannet alltid er mettet med luft.
Vi har også et system for luftputeprinsippet. Dette er et nytt system, som bruker gammel teknologi, men med store forbedringer med henhold til innkjøpskostnader og drifts kostnader. Vi vurderer ditt behov og velger riktig løsning for deg. Valgene vi tar er basert på temperatur, variasjoner i vannmengde, uorganisk belastning, type avløpsvann osv.

Fettutskillere
Vi leverer rene fettutskillere for alle kapasiteter. Disse produseres i AISI 304/316L

Biologiske renseanlegg
Vi leverer komplette biologiske renseanlegg for fjerning av BOD/COD, fosfor og nitrogen. Vi har også bassengkomponenter som diffusorer (grove og fine), siler, omrørere osv.

Skraper til rektangulære bassenger
Vi leverer ulike skrapeløsninger for rektangulære basseng som spesialtilpassas i ulike varianter.

Skraper til sirkulære bassenger
Vi leverer fortykker- og sedimenteringsskraper i alle størrelser

Mekanisk rensing
Alt av utstyr for mekanisk rensing. Vi samarbeider med de beste!

Slambehandling
Vi leverer slamskruer og sentrifuger. Om dere har andre ønsker kan vi være behjelpelig med implementering av det meste på markedet.

Transport system
Vi leverer transportsystemer som transportskruer, vakuum transport og Lounder.

Container løsninger
Vi leverer containere og komplette løsninger med transport og fordeling til container.

Pumping og Omrøring
Vi designer og bygger spesialtilpassede pumpe- og homogeniseringssystemer for de fleste typer vesker.

Luft- og blåsesystemer
Vi leverer høy- og lavtrykks systemer for luft.

Tanker, reaktorer og rør
Vi designer alle varianter for væskebehandling. Sertifiserte sveisere sammenføyer dette for dere.

Trapper og rekkverk
Dette er systemer i rustfritt, som tilpasses alle behov.