Vannverket som forsyner Siljan kommune med drikkevann fra Skisjø har gjennomgått en betydelig oppgradering, med økt kapasitet som fokus. Det originale filtrerings anlegget som ble bygget oppstrøms viste seg å ikke virke etter hensikten. Skisjø VV ble omprosjektert til Moldeprosess. Moldeprosessen er et nedstrøms filter med kombinasjon av marmorfilter og fargefjerning i en og samme prosess.

Eksisterende anlegg kunne levere ca.20m3/t. Det nye anlegget er dimensjonert for 50m3/h.

Hovedgrepene innen ombyggingen:

 • Anlegget bygges om fra oppstrøms filtrering til nedstrøms filtrering.
 • Kapasitet på vann og luftspylingen ble økt, med installasjon av ny innløpspumpe, rentvannspumper og sidekanalsvifte.
 • Ombygging av det meste av rørsystemet.
 • Utskifting av filtermasse.
 • Filtrene ble utstyrt med individuell filterregulering med frekvensregulert pumpe og mengdemåler for hvert fileter.
 • Høyde på filtervegger ble økt med 1m. Dette ble bygget i rustfritt stål.
 • Eksisterende dekanteringsbasseng ble holdt, men volumet ble utvidet ved å innlemme lavreservoaret med dekanteringsbasseng.
 • Eksisterende UV-aggregater ble beholdt.
 • Turbiditetsmåler ble byttet.
 • Elektrisk anlegg ble ombygd for å kunne håndtere de nye komponentene. (Annen entreprise)
 • PLS ble skiftet og nytt program for styring av vannverket ble implementert (Annen entreprise)
Siljan Kommune, Skisjø VV
Siljan Kommune, Skisjø VV