Gamle innløpsrister skapte store driftsproblemer hos Vårnes Renseanlegg, spesielt ved større vannmengder. Løsningen fantes i fornyelse og oppgradering av kapasitet.

Det er satt inn nye siler og sandvasker fra HUBER. Schneider PLS, samt repoer og kranbane produsert av AQWA.

De eksisterende silene var dimensjonert for Qmaxdim 500m3/h. De nye stiller med en kapasitet på 900m3/h. Gammel sandavvanner hadde kapasitet på 450l/min, med ny sandvasker som økte kapasiteten til 16-20l/s.

Hovedgrep innen ombyggingen:

  • Demontert gamle rister. Installert tre nye HUBER R09 innløpssiler, m/IRGA ristgodvasker og pressesone. Hulldiameter Ø6 og kanal bredde 500mm. Kapasitet per. sil 300m3/h.
  • Demontert gamle sandavvanner. Installert ny sandvasker HUBER RoSF4 BG2.
  • Revet vegg mellom rist rom og container rom.
  • Installert ny gangbru med kompositt rister og aluminiumsrekkverk.
  • Byttet eksisterende blåsemaskiner til sandfang.
  • Revet gammel el.tavle. Flyttet lys, stikk og startere. Ny PLS som styrer nytt innløps arrangement og eksisterende sandfang.