FSM hullbåndsil

Aqwa har veldig gode erfaringer med FSM Frankenberger sine hullbåndsiler, også kalt filterscreens. 
Disse silene muliggjør effektiv separasjon ved hjelp av perforerte filterelementer. Hullbåndsilene har tilnærmet dobbel effekt sammenlignet med tradisjonelle trapperister.

Egenskaper & fordeler

  • Capture rate 85 % med 6 mm filterhull
  • Lite påvirket av grus og stein
  • Selvjusterende børste
  • Egnet for dype kanaler
  • Konstant avstand mellom børster og filterelementer

Vedlikehold

Så lenge silen går, vil børsten børste silplatene, og platene holdes rene. Det sitter også en spyledyse som rengjør panelene fra innsiden. Disse settes til å rengjøre etter et innstilt antall starter.

Applikasjon

Vi anbefaler hullbåndsiler til grovsiling av avløpsvann for både kommunal sektor og industri.

Tekniske data

Kanaldybde

Kanalbredde

Perforering rist

Montasjevinkel

Andre dimensjoner / vinkler

Opptil 11 m

Opptil 3,2 m

2 – 12 mm

45 til 75°

På forespørsel

Tilpasning & installasjon

Vi kan tilpasse rister til de fleste kanalene. Hullbåndsiler er egnet for dype kanaler.