Kontakt

Raymond
Kristoffersen

+47 996 40 462

rk@aqwa.no

Raymond er utdannet ingeniør og har 25 års erfaring med vannrensing. Brenner for jobbens sin og er involvert i det meste. Jobber mest med salg, prosess og prosjektledelse.

Martin
Kall

+47 33 40 03 33

mk@aqwa.no

Martin er sivilingeniør og er svært kompetent innen konstruksjon og beregninger. Martin tegner og konstruerer våre største anlegg, og drar stor nytte av at han også innehar byggkompetanse. Han benytter Revit og Robot for analyse av konstruksjonene vi leverer.

Kontakt
    Nordre fokserød 28

    3241 Sandefjord

    Org. Nr. 998 593 956