Leverandør av vannverk til Nissedal kommune

Bakgrunn

Tveitsund-Gautefall ble forsynt av tre vassverk Tveitsund vassverk, Gamatun vassverk og Gautefallheia vassverk. Disse tre vannverkene er slått sammen til Treungen vassverk og benytter Nisser som vannkilde.

Det er valgt Moldeprosess fra Asplan Viak som hovedprosess. Denne velutprøvde renseprosessen funger utmerket på de fleste norske vannkilder. Kalkstein og marmor ligger som et lag under filtermateriale, og regulerer vannet til optimal kvalitet i denne nedstrømsprosessen.

Prosess og leveranse

Råvann pumpes fra Nisser inn på anlegget med pumper plassert i laveste plan på vannverket. Pumpene er plassert under laveste regulerte vannstand slik at de skal få positivt trykk inn. Pumpene er beskyttet av grovsiler.

Sandfiltrene styres med pumper og mengdemåler på rentvannssiden av hvert filter, som pumper vannet til rentvanns reservoar, via UV-anlegg som er andre hygieniske barriere. Dette sikrer jevn drift, også i overgangen mellom modning og produksjon.
Rentvannet fra filtrene pumpes via UV-anlegg til rentvannsbassenget.
Ut av rentvannsreservoaret pumpes vannet ut på nett til ønsket ledningstrykk og forbrukt mengde.

Byggherre

Prosess og leveranse

Anlegg

 

Nissedal kommune

Treungen Vannverk

 

Maskintekniske installasjoner

 
Kontrakt sum

Ca. 4,6 mill

 
Qmax Qmid Qmin
40 l/s
30 l/s
10 l/s

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: