Center Flow sil

En sil til store anlegg. Passer spesielt godt der det er ønskelig med god kontroll på partikkelstørrelsen som går gjennom silen.

Silen har til motsetning av cross screen, som er den andre type båndsil, en ren og en skitten side og egner seg spesielt godt der dette er et krav.

Kvalitet

Silen er lite utsatt for stein og grus, og regnes å ha en god avskillingsgrad.

Tilpasning/ installasjon

Silen plasseres på langs i kanalen, og gjør sin nytte ved kapasitetsøkning i eksisterende kanaler som blir for smale for andre typer siler.
Hvis Vaskevannet kan da brukes som transport i lounder renner frem til vaskepressen.

Anbefaling

Silen har mye av de samme egenskapene som cross screen, men står på langs i rennen og kan utnyttes bedre i smale kanaler.
Kanalenes utforming oppstrøms bør vurderes før installasjon, for å sikre mot ansamlinger av stein og grus.

https://hydriawater.se/products/screens-fine-screens/center-screen-cg/

Egenskap Mål
Høyde 1000-10000mm (Utlastningshøyde)
Bredde 400-3000mm (kanalbredde)
Kapasitet 0-20000 l/s
Hulldiameter 1-10mm
Utskilling På forespørsel
Garanti På forespørsel