Skruesil

Skruesil er et enkelt prinsipp for fjerning av silgods fra avløpsvannet. Skruesil har en god avskilling, og leveres som oftest med vaske- og pressesone. Altså en maskin med «alt i ett».
 

Kvalitet

Standardutgaven inkluderer vasking av organisk materiale og pressing for reduksjon av vekt før deponering. Kan også velges som ren sil.
 

Tilpasning/ installasjon

Vi kan tilpasse skruesiler til de fleste kanaler, og i kasser på gulv. Se tabell for egenskaper.
 

Anbefaling

Siltypen er meget populær på grunn av sin kompakthet. Dette gjør den kompatibel med flere typer funksjoner i en maskin.
 

Bransjer

Kommunalt, fiskeri, meieri, slakteri

Egenskap Mål
Høyde 700-1500mm (utlastingshøyde)
Bredde 300-600mm (kanalbredde)
Kapasitet 0-150 l/s
Hulldiameter 1-10mm