System for bruk av renset avløpsvann som spylevann