Trykksiler

Trykksiler er et produkt vi henter fra flere produsenter og setter dette i system for reduksjon av partikler i vann. Filtertypene er arealgjerrige, men krever trykk for å ha høy hastighet over filteret. Vi anbefaler ulike filtre basert på råvannet som skal behandles. Det som i hovedsak skiller filterprodusentene fra hverandre er hvordan de rengjør filtrene. Den vanligste måten er ved å tilbakespyle, børste eller en kombinasjon av disse.
 

Kvalitet

Støpejern med overflatebehandling eller rustfrie materialer.
 

Tilpasning/ installasjon

Disse kommer som standard utførelse fra produsenter. Vi tilpasser maskeåpning i filter, kapasitet, stusser ut/inn og elektrisk tilkobling.
 

Anbefaling

Vi har system for renset avløpsvann, resirkulering av avløpsvann og spylevann for intern spyling på renseanleggenes prosessutstyr.
 
Trykkfiltre brukes også til partikkelfjerning i vannverk. Enten som grovsiling i forkant av andre prosesser, eller som direktefiltrering. UV-behandling og pH-justering vil være nødvendig.
 

Bransjer

Kommunalt, vannkraft, vannverk, avløpsrenseanlegg.

Egenskap Mål
Høyde På forespørsel
Lengde På forespørsel
Kapasitet På forespørsel
Utskilling På forespørsel
Garanti På forespørsel