Referanser

Leverandør av pumpestasjon til Kristiansund kommune

 
 

Bakgrunn

I forbindelse med utbygging av Hagelin RA og oppgraderinger i kommunen, ble det besluttet å bygge pumpestasjoner i sentrum som skulle frakte avløpsvannet til det nye renseanlegget. Etter den vellykkede ferdigstillelsen av Hagelin RA, ble AQWA også tildelt kontrakt for bygging av Nerlandsdalen APS.
 

Prosess og leveranse

Pumpestasjonen fjerner mindre grovsilsanlegg og knyter sammen flere til stasjoner i sentrum til en stor pumpestasjon plassert på Nerlandsdalen. Derfra pumpes vannet videre mot Hagelin RA.
Entreprisen omfattet installasjon av rørføringer inn og ut av stasjonen med frekvensstyrte pumper, ventiler, nødvendig instrumentering, elektroinnstallasjon og automasjon.

Byggherre

Kristiansund kommune

Anlegg Nerlandsdalen APS
Prosess og leveranse Pumpestasjon, Maskin og automasjons tekniske installasjoner
Kontrakt sum Ca. 2 mill
Qmax Qmid Qmin
140 l/s 140 l/s 20-25 l/s