Referanser

Leverandør av av Septikmottak til Sandefjord kommune

 

Bakgrunn

Regelverket for rengjøring av tanken på septikbilene ble strammet inn i kommunen 2013. Det var ikke lenger tillatt å deponere tankrens på fyllplassen uten å vaske innholdet i tanken for organisk materiale.
 
Det er mulig å benytte samme maskin til septikmottak som på tankbilvask ved å kombinere maskiner på en riktig måte. Det er bygget slike kombinasjonsanlegg ved å sette sammen maskiner fra forskjellige produsenter for å få til et godt resultat.
 
Aqwa har to referanseanlegg på denne kombinasjonen, men med ulik kundetilpasning.
 

Prosess og leveranse

For å spare høyde mellom bil og trommelsil som vasker septik og tankavfall benyttes vippetrau. Dette er en stor hydraulisk skuffe som plasseres i en kulvert der bilen rygger inntil. Bilen tømmer opp i skuffen, og sjåfør kan vasker tanken med spyleslang om nødvendig. Mottaket har også tilkoblings stuss for normal septiktømming med bilens kompressor. Både vippe trauet og tømmestussen føres til trommelsil.
 
Utifra ønsket avskillingsgrad normalt 6-8 mm vaskes septikk og renset fra vask. Systemets robusthet er tilpasset slangen på bilen, så fritt gjennomløp er 80mm.
 
Septikslam, sand og sten føres til en internpumpestasjon som pumper til to valgfrie enheter. Enten til sandvasker og videre til slamlager eller til mellomlagring. Det er tatt høyde for fritt gjennomløp i sandvasker.
 
Anleggets gamle septikmottak med trapperist ble også bygget inn i samme system ved å flytte eksisterende vaskepresse, koble innløpsrister og gammelt septikmottak sammen med transportskruer til vaskepresse. Eksisterende vaskepresse fikk ny rive, som gir septikrens og rens fra innløpsrister en tørr blanding.
 
Det ble installert luktrenseanlegg med kullfilter og fotox med separat vifte for luktrenseanlegget. Viften er spesielt stor for å holde lukt tilbake i oppstillingshallen for septikbiler når porten åpner og lukker.
 
Sand og rens fra de ulike trinnene i systemet føres til Micodan kroklift containere, en for sand og en for rens.

Anlegget er funksjonsbeskrevet og programmert inn i anleggets SD-anlegg.

Byggherre

Sandefjord kommune

Anlegg Enga RA
Prosess og leveranse Totalentreprenør med alle fag inkludert
Kontrakt NS8407
Kontrakt sum 14.000.000,-