Referanser

Leverandør av septikmottak til Tønsberg Renseanlegg IKS

 

Bakgrunn

Tankerens fra rengjøring av septikbilene ble tidligere tømt i et hull i bakken. Når hullet var fullt ble innholdet gravd opp med gravemaskin og kjørt til deponering. Ganske tungvint!

Normal septik fra septikbiler ble tømt inn foran innløpsristene på renseanlegget, med opptil 20 biler pr dag. Dette var til tider en stor belastning for de gamle trapperistene og Centerflow silene som sto der mot slutten, før det nye anlegget ble driftsklart.

Prosess og leveranse

For vask av tank har vi for å spare høyde mellom bil og trommelsil som vasker renset, benyttet en tank med skråvegger og skråstilt akselløs transportskrue som en forstørret tradisjonell sandavvanner nedfelt i gulv. Bilen tømmer opp i mottakstanken slik at sjåføren enkelt kan vaske tanken med spyleslange. Vannet dreneres til rejektvannsbasseng, mens sten og grus transporteres til container via transportskruer.

Mottaket har også to tømmepunkter for normal septiktømming med bilens kompressor. Her kan to biler kan tømme samtidig. Mengden innreguleres til 2 x 100 m3 i timen via slangeventiler. Ut fra ønsket avskillingsgrad normalt 6-8 mm, vaskes septik og renset fra vask i trommelsil. Systemets robusthet er tilpasset slangen på bilen med fritt gjennomløp 80 mm.

Ferdigvasket septikslam fraksjoneres med alle partikler over 8 mm ned til rejektvannsbasseng. Alle partikler over 8 mm som sten, grus, filler mm vaskes og presses i en vaskepresse og rives i en etterfølgende kombinasjonsskrue for transport og riving.

Rejektvann og septikslam føres til renseanlegget og slippes foran anleggets centerflowsiler. Her er det valgt robuste sentrifugalpumper for trygg transport av sand.

Byggherre

Tønsberg kommune

Anlegg Tønsberg RA
Prosess og leveranse Maskinentreprise
Kontrakt NS 8407
Kontrakt sum 4.500.000,-