Referanser

Leverandør av vannbehandlingsanlegg til Eid Kommune

 

Bakgrunn

Vi var maskin- og elektro/automasjonsleverandør for Nordfjordeid vannbehandlingsanlegg. Anlegget har et bruttoareal på 315 m2. I tillegg til 1. etg. er det en pumpekjeller med et bruttoareal på 43 m2.
 

Prosess og leveranse

Anlegget er levert med UV-anlegg som hygieniske barrierer, i tillegg til at Horindalsvatnet også regnes som en delvis barriere. Mattilsynet har derfor gitt godkjenning til at anlegget bygges med et UV-aggregat i den første barrieren, og to parallelle UV-aggregater i den andre barrieren – der de to er reserve for hverandre med klordosering som sikring hvis en av de to trinnene feiler. For PH-regulering og forbedring av korrosjonsegenskaper, doseres det med vannglass.
 
Det er tre råvannspumper plassert i en kjeller under laveste nivå i Horinindalsvatnet, slik at de alltid har positivt tilløpstrykk. Råvannspumpene pumper vannet gjennom en sil, UV-aggregater og så ut på nettet. For pumping til trykksonene, Heggjabygda og Leivdal/Mogrenda, er det to pumpestasjoner med to pumper på hver stasjon. For å få tilstrekkelig oppholdstid på vannglass og klor, hentes vannet til trykksonene fra avstikker på ledningen mellom vannverket og sentrum.

Byggherre

Eid kommune

Anlegg Nordfjordeid vannbehandlingsanlegg
Prosess og leveranse Pumper, UV-pluss anlegg, Vannglass, Nødklor
Kontrakt
Kontrakt sum 5 mill
Qmax Qmid Qmin
35 l/s