BÆREKRAFT

Aqwa har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2016.

Det vil si at vi jobber kontinuerlig og målrettet med høyere miljøprestasjoner og lavere klimaavtrykk. Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier omfatter klima- og miljøkrav, men også krav til arbeidsmiljø og sikkerhet. Slik bidrar vi til en grønn og bærekraftig fremtid.

Årlig innrapportering på miljø & klima

Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Rapporten er et verktøy for å dokumentere hvordan vi forbedrer våre miljøprestasjoner for hvert år.

Klikk på bildet for å se på vår siste klima- og miljørapport.

Vårt klimaregnskap

Vi bruker klimaregnskap til å identifisere hvilke aktiviteter hos oss som medfører størst utslipp av klimagasser. Slik kan vi vurdere og iverksette tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Klikk på bildet for å se Aqwas klimaregnskap.

Vi trenger dine innspill!

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviterer vi deg til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Aqwa i årene fremover.

Fyll ut dine innspill i vårt kontaktskjema ved å klikke på bildet.