Cross Flow sil

En sil til store anlegg. Passer spesielt godt der det er ønskelig med god kontroll på partikkelstørrelsen som går gjennom silen. Silen plasseres på tvers i kanalen, og begrenses derfor av kanalens bredde.
Silplatene rengjøres av spylevann og eller børste.

Kvalitet

Cross flow sil gir deg god kontroll på partikkelstørrelsen gjennom silen. Silen er lite utsatt for stein og grus, og regnes for å ha en god avskillingsgrad.

Tilpasning/ installasjon

Vi har samarbeid med produsenter av de beste silene i markedet. Vi hjelper deg å velge rett sil og skreddersyr ved behov.

Silen plasseres på tvers i kanalen, og transport av silgods samles i hele maskinens bredde ved at børsten børster ned mot en transportskrue, eller lounder. Dette avhenger ofte av hva krav det er til viderebehandling i etterfølgende trinn

Anbefaling

Kanalenes utforming oppstrøms bør vurderes før installasjon for å sikre mot ansamlinger av sten og grus.

Silen benytter spylevann uten at den automatisk nyttiggjør seg av dette til vasking av silgods. Dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle ved valg av løsning.

Bransjer

Kommunalt, fiskeri, meieri, slakteri

Egenskap

Høyde

Bredde

Mål

1000-10000mm (utlastningshøyde)
400-3000mm (kanalbredde)
Kapasitet
Hull-diameter
Garanti
0-20000 l/s
1-10mm
På forespørsel