Flotasjonsanlegg

Flotasjonsanleggene avskiller partikler og væsker av forskjellig densitet, med eller uten kjemisk felling og flokkulering.
Vi leverer rektangulære og sirkulære flotasjonsanlegg, både prefabrikerte i rustfritt stål og plassbygde tilpasset i eksisterende eller nye betongbassenger.

Kvalitet

Vi produserer prefabrikerte løsninger i rustfritt stål og ferdigprosjekterte betongløsninger som bygges på byggeplass.

Tilpasning/ installasjon

Våre kompakte enheter kan installeres i et eksisterende bygg hvor behovet har endret seg, eller de kan benyttes i nye installasjoner til separasjon og fortykning. Vi har 14 prefabrikerte sirkulære standardmodeller, men tilbyr også varianter av rektangulære flotasjoner, og spesialdesignende for forskjellige typer vann.

Anbefaling

Vi produserer flotasjonsanlegg i en rekke størrelser på vårt verksted i Sandefjord eller ute på lokasjon. Dette avhenger av størrelse, plassering og tilgjengelighet ved installasjon.

Det er viktig å velge riktig produkt for behandling av dispergeringsvann. Da de ulike variantene vil kunne gjøre store utslag i energiforbruket og dermed driftskostnader.

Egenskap

Høyde
Bredde

Mål

På forespørsel
På forespørsel
Kapasitet
Garanti
0 – 420 m3/h

På forespørsel