Terje Haugsdal

Avdelingsleder Elektro/Automasjon og Service/Support

Trykksiler

Trykksiler <h5>Trykksiler er et produkt vi henter fra flere produsenter og setter dette i system for reduksjon av partikler i vann. Filtertypene er arealgjerrige, men krever trykk for å ha høy hastighet over filteret. Vi anbefaler ulike filtre basert på råvannet som skal behandles. Det som i hovedsak skiller filterprodusentene fra hverandre er hvordan de […]

Trykksiler Read More »

Sandfilter

Sandfilter <h5>Sandfiltre leveres for separasjon av partikler, alkalisering, luktreduksjon eller som en kombinasjon.</h5><h4>Kvalitet</h4> Basert på kunde eller konsulenters beskrivelse, produseres riktige størrelser, filterbunner og avtrekkssystem. Filtermasse tilpasses vannet som skal renses, og fylles etter vanntest av filteret. Tilpasning/ installasjon Tilpasses eksisterende bassenger, nye betongtanker eller som prefabrikkerte rustfrie filtre hvor tankene er rustfrie. Anbefaling Løsning

Sandfilter Read More »

UV-anlegg

UV-anlegg Som desinfiseringstrinn leverer vi UV-anlegg fra flere produsenter og representanter i Norge. Service utføres med originale deler. Kvalitet Godkjente av Norsk folkehelseinstitutt. Tilpasning/ installasjon Eget rørverksted tilpasser røranlegg til alle typer UV-anlegg. Anbefaling Ulike produsenter har ofte modeller som skilles fra hverandre i forhold til godkjenning og UV-transmisjon. Energimessig vil det være store forskjeller

UV-anlegg Read More »

Innløpsrist

Innløpsrist Innløpsrist benyttes ved forbehandling av vann i renseanlegg. Trapperist er et prinsipp for siling som vi anbefaler. Kvalitet Det er viktig å velge rister med tykke staver som er enkle å bytte. Stavene bør ha den nødvendige styringen, slik at skjevheter og havari unngås selv med grus, stein og andre uønskede remedier inn i

Innløpsrist Read More »

Sentrifuge

Sentrifuge En sentrifuge skiller væsker med forskjellig massetetthet fra hverandre. Vi har eget delelager på alt av deler til alle maskiner som kan leveres over natt. AQWA sitt servicepersonell sørger for at servicer blir fulgt opp og utført til riktig tid, og avtalt pris. Kvalitet Innovative løsninger for alle separasjonsbehov. Enestående kvalitetssikringsprogram gjennom hele produksjonen. Alle

Sentrifuge Read More »

Center Flow sil

Center Flow sil En sil til store anlegg. Passer spesielt godt der det er ønskelig med god kontroll på partikkelstørrelsen som går gjennom silen. Silen har til motsetning av cross screen, som er den andre type båndsil, en ren og en skitten side og egner seg spesielt godt der dette er et krav. Kvalitet Silen

Center Flow sil Read More »

Cross Flow sil

Cross Flow sil <h5>En sil til store anlegg. Passer spesielt godt der det er ønskelig med god kontroll på partikkelstørrelsen som går gjennom silen. Silen plasseres på tvers i kanalen, og begrenses derfor av kanalens bredde.</h5><h5>Silplatene rengjøres av spylevann og eller børste.</h5><h4>Kvalitet</h4> Cross flow sil gir deg god kontroll på partikkelstørrelsen gjennom silen. Silen er

Cross Flow sil Read More »

Flotasjonsanlegg

Flotasjonsanlegg <h5>Flotasjonsanleggene avskiller partikler og væsker av forskjellig densitet, med eller uten kjemisk felling og flokkulering.</h5><h5>Vi leverer rektangulære og sirkulære flotasjonsanlegg, både prefabrikerte i rustfritt stål og plassbygde tilpasset i eksisterende eller nye betongbassenger.</h5><h4>Kvalitet</h4> Vi produserer prefabrikerte løsninger i rustfritt stål og ferdigprosjekterte betongløsninger som bygges på byggeplass. Tilpasning/ installasjon Våre kompakte enheter kan installeres

Flotasjonsanlegg Read More »

Flokkulering

Flokkulering <h5>Vi designer og produserer systemer for flokkulering basert på prosessen den skal stå i.</h5><h5>Vi har rørflokkulering, dynamisk flokkulering og tradisjonell grindomrøring.</h5><h4>Kvalitet</h4>Vi velger system utfra type vann, vannmengde og tilgjengelig volum og etterfølgende prosess og dens krav til fnokkstørrelse. Vi har fokus på lave produksjonskostnader, arealgjerrige og energioptimale løsninger. Våre roterende omrørere leveres med små

Flokkulering Read More »

Slamskrape

Slamskrape <h5>Slamskraper brukes i sedimenteringsbasseng til å samle slam til slamlommer i kvadratiske eller sirkulære bassenger.</h5><h4>Kvalitet</h4> Slamskrapere fungerer godt som separasjonstrinn etter biologiske rensetrinn og som forsedimentering. Prosessen kan være ren mekanisk, eller kjemisk rensning i tillegg. Partikler og væsker med ulik densitet skilles ved hjelp av gravitasjon. Ved å tilsette kjemikalier forsterkes effekten. Tilpasning/

Slamskrape Read More »