Innløpsrist

Innløpsrist benyttes ved forbehandling av vann i renseanlegg. Trapperist er et prinsipp for siling som vi anbefaler.

Kvalitet

Det er viktig å velge rister med tykke staver som er enkle å bytte. Stavene bør ha den nødvendige styringen, slik at skjevheter og havari unngås selv med grus, stein og andre uønskede remedier inn i risten.

Tilpasning/ installasjon

Vi kan tilpasse rister til de fleste kanaler. Høyde, bredde og spalteåpning tilpasses med tanke på problemfri drift og enkel uttransport av søppelet – fra innløpskanal til container.

Anbefaling

Denne type rist har erfaringsmessig en annerledes siling i forhold til siler med runde hull. Vi hjelper deg med valget, slik at du unngår problemer som kan oppstå med denne type sil.

Vi anbefaler denne typen sil/rist fordi den ikke har vannforbruk. Dessuten har den minimalt med slitedeler, sammenlignet med de fleste konkurrerende produkter.

Egenskap

Mål
Bredde

Mål

700-7000 (kanalhøyde)
400-2500mm (kanalbredde)
Kapasitet
Utskilling
Garanti
0-12000 l/s
Opp mot 70%
På forespørsel