UV-anlegg

Som desinfiseringstrinn leverer vi UV-anlegg fra flere produsenter og representanter i Norge.
Service utføres med originale deler.

Kvalitet

Godkjente av Norsk folkehelseinstitutt.

Tilpasning/ installasjon

Eget rørverksted tilpasser røranlegg til alle typer UV-anlegg.

Anbefaling

Ulike produsenter har ofte modeller som skilles fra hverandre i forhold til godkjenning og UV-transmisjon. Energimessig vil det være store forskjeller i forbruk, ut fra behov i hver enkelt installasjon. Det vil derfor være viktig å velge ut fra lokale premisser, for en kostnadseffektiv løsning.

Bransjer

Kommunalt, vannverk, havbruk

Egenskap

Høyde
Lengde

Mål

På forespørsel
På forespørsel
Kapasitet
Garanti
På forespørsel

På forespørsel