Avløpsvann

Underkategori for Produkter

Innløpsrist

Innløpsrist Innløpsrist benyttes ved forbehandling av vann i renseanlegg. Trapperist er et prinsipp for siling som vi anbefaler. Kvalitet Det er viktig å velge rister med tykke staver som er enkle å bytte. Stavene bør ha den nødvendige styringen, slik at skjevheter og havari unngås selv med grus, stein og andre uønskede remedier inn i […]

Innløpsrist Read More »

Sentrifuge

Sentrifuge En sentrifuge skiller væsker med forskjellig massetetthet fra hverandre. Vi har eget delelager på alt av deler til alle maskiner som kan leveres over natt. AQWA sitt servicepersonell sørger for at servicer blir fulgt opp og utført til riktig tid, og avtalt pris. Kvalitet Innovative løsninger for alle separasjonsbehov. Enestående kvalitetssikringsprogram gjennom hele produksjonen. Alle

Sentrifuge Read More »

Center Flow sil

Center Flow sil En sil til store anlegg. Passer spesielt godt der det er ønskelig med god kontroll på partikkelstørrelsen som går gjennom silen. Silen har til motsetning av cross screen, som er den andre type båndsil, en ren og en skitten side og egner seg spesielt godt der dette er et krav. Kvalitet Silen

Center Flow sil Read More »

Cross Flow sil

Cross Flow sil <h5>En sil til store anlegg. Passer spesielt godt der det er ønskelig med god kontroll på partikkelstørrelsen som går gjennom silen. Silen plasseres på tvers i kanalen, og begrenses derfor av kanalens bredde.</h5><h5>Silplatene rengjøres av spylevann og eller børste.</h5><h4>Kvalitet</h4> Cross flow sil gir deg god kontroll på partikkelstørrelsen gjennom silen. Silen er

Cross Flow sil Read More »

Flotasjonsanlegg

Flotasjonsanlegg <h5>Flotasjonsanleggene avskiller partikler og væsker av forskjellig densitet, med eller uten kjemisk felling og flokkulering.</h5><h5>Vi leverer rektangulære og sirkulære flotasjonsanlegg, både prefabrikerte i rustfritt stål og plassbygde tilpasset i eksisterende eller nye betongbassenger.</h5><h4>Kvalitet</h4> Vi produserer prefabrikerte løsninger i rustfritt stål og ferdigprosjekterte betongløsninger som bygges på byggeplass. Tilpasning/ installasjon Våre kompakte enheter kan installeres

Flotasjonsanlegg Read More »

Flokkulering

Flokkulering <h5>Vi designer og produserer systemer for flokkulering basert på prosessen den skal stå i.</h5><h5>Vi har rørflokkulering, dynamisk flokkulering og tradisjonell grindomrøring.</h5><h4>Kvalitet</h4>Vi velger system utfra type vann, vannmengde og tilgjengelig volum og etterfølgende prosess og dens krav til fnokkstørrelse. Vi har fokus på lave produksjonskostnader, arealgjerrige og energioptimale løsninger. Våre roterende omrørere leveres med små

Flokkulering Read More »

Slamskrape

Slamskrape <h5>Slamskraper brukes i sedimenteringsbasseng til å samle slam til slamlommer i kvadratiske eller sirkulære bassenger.</h5><h4>Kvalitet</h4> Slamskrapere fungerer godt som separasjonstrinn etter biologiske rensetrinn og som forsedimentering. Prosessen kan være ren mekanisk, eller kjemisk rensning i tillegg. Partikler og væsker med ulik densitet skilles ved hjelp av gravitasjon. Ved å tilsette kjemikalier forsterkes effekten. Tilpasning/

Slamskrape Read More »

Dispergerings systemer

Dispergeringssystemer <h4>Kvalitet</h4> Dispergeringsvann produseres enten av rent vann eller av renset prosessvann. Kvaliteten på dispergeringsvannet avhenger spesielt av temperatur, men det er også store variasjoner av hva potensialet er utfra prosessvann som skal renses. Tilpasning/ installasjon Dispergeringsvann er luftmettet vann og metningsgraden er temperaturavhengig. Det er derfor viktig å dimensjonere mengde dispergeringsvann ut ifra temperatur,

Dispergerings systemer Read More »

Hybrid flotasjonsanlegg

Hybrid flotasjonsanlegg <h5>Fjerner fett, SS, BOD og COD. Løsningen baseres på kompaktprosesser som biofilmteknologi og flotasjon.</h5><h4>Kvalitet</h4> Anleggene produseres i rustfrie og syrefaste kvaliteter i kombinasjon med PE. Dette sikrer god kvalitet og lang levetid. Tilpasning/ installasjon Du kan selv velge om anleggene skal ha ferdigprogrammert PLS levert av oss, eller leveres med funksjonsbeskrivelse dersom du

Hybrid flotasjonsanlegg Read More »

Sandavvanner

Sandavvanner <h5>Sandavvanner skiller ut sand fra vannet.</h5><h4>Kvalitet</h4> For en enkel og luktfri håndtering leveres ofte sandavvanneren med plaststrømpe. Tilpasning/ installasjon Leveres i ulike størrelser. Den kan stå som en egen installasjon hvor den avskiller sand og andre tunge partikler fra vannet. Den kan også kombineres med en sandvasker for tørr sand. Anbefaling Vi har levert

Sandavvanner Read More »