Sandavvanner

Sandavvanner skiller ut sand fra vannet.

Kvalitet

For en enkel og luktfri håndtering leveres ofte sandavvanneren med plaststrømpe.

Tilpasning/ installasjon

Leveres i ulike størrelser. Den kan stå som en egen installasjon hvor den avskiller sand og andre tunge partikler fra vannet. Den kan også kombineres med en sandvasker for tørr sand.

Anbefaling

Vi har levert flere fabrikater og varianter over flere år. Med vår lange erfaring og ut fra gitte forutsetninger kan vi gi garantier på utskillingsgrad og glødetap (organisk andel). Det er store forskjeller rundt i Norge på hva som kreves, avhengig av om sanden skal deponeres eller ikke.

Bransjer

Kommunalt, fiskeri, meieri, slakteri.

Egenskap

Høyde
Dimensjon

Mål

1800-4000mm
Ø1200-3000mm
Kapasitet
Hulldiameter
Garanti
0-25l/s
1-10mm
På forespørsel