Septikmottak

Ulike varianter av septikmottak – fra enkle kompaktløsninger til store mottak for konstant drift og rengjøring av septikbilens tank.
Ut fra en helhetlig vurdering av mengder og krav til etterbehandling, finner vi en god løsning i samarbeid med kunde.

Tilpasning/ installasjon

Behandling av septik gjøres oftest i kompaktenhet med trapperist ved små anlegg eller trommelsil for store anlegg. Her vil valg av løsning påvirkes av følgende faktorer:

  • ønsket kapasitet
  • tillat belastning på andre prosessenheter i anlegget
  • viderebehandling
  • deponeringskrav

Trommelsiler kombineres ofte med kompaktsandfang eller direkte med sandvasker.

Anbefaling

Vi kan kombinere septikmottak med kompaktløsninger av sandfang som septiksandfang og steinfang. Dette kan ofte være en stor fordel for reduksjon av slitasje på pumper og avvanningsutstyr. Sandfang kan også lages i plasstøpt betong, med direktekontakt mot slam eller septikslamlager.

Bransjer

Kommunalt

Egenskap

Høyde
Lengde

Mål

På forespørsel
På forespørsel
Garanti
På forespørsel