Sand- og fettfang

Kombinasjonsenheter i forskjellige varianter for avskilling av sand, fett, rist- og silgods fra avløpsvannet.
Installeres enkelt der det ikke er betongvolumer tilgjengelig for etablering av tradisjonelle varianter for formålet.
Mange velger å støpe kun gulv i nybygg og plassere ut prefabrikkerte løsninger som dette for de ulike prosesstrinnene som er nødvendig.

Kvalitet

Produseres i rustfritt materiale (A4 eller A2)

Tilpasning/ installasjon

Er prinsipielt et kompaktsandfang, hvor en innløpsrist eller sil plasseres over et prefabrikkert sandfang. Sanden vil da skrus eller pumpes ut avhengig av om den skal vaskes eller ikke. Sandvasking kan leveres på tørr sand eller våt pumpet sand. Der sistnevnte er mest vanlig.

Egenskap

Høyde
Lengde

Mål

2500-4000mm
4000-10000mm
Kapasitet
Materiale
Garanti
0-10m3/h
Rustfritt AISI 304/316
På forespørsel