Sandvasker

Sandvaskere avskiller organisk materiale fra sand. Ulike leverandører leverer forskjellige utførelse og prinsipper. Valg av riktig type kan i noen tilfeller være avgjørende for problemfri drift. De med best avskilling på mindre partikler, har ofte problemer med store partikler. Derfor vil valg av fabrikat være avgjørende.

Kvalitet

Vi forhandler sandvaskere fra de største og mest anerkjente produsentene. Avskilling av organisk materiale fra sanden og partikkelseperasjon basert på egenvekt er vanlig i Norge. I renseanlegg behandles sanden fritt for organisk materiale, med verdiene som vist i tabellen. Det kan gis garanti på gløderesten i sanden. Leveres ofte med plaststrømpe på utløpet, for enkel og luktfri håndtering.

Tilpasning/ installasjon

Med vår lange erfaring i bransjen, skreddersyr vi løsninger som passer optimalt for ditt anlegg. Tabellen viser kun hva som er standard mål. Aqwa leverer sandvaskere til flere typer anlegg i Norge. Våre produkter leveres ferdig installert og klar til bruk.

Anbefaling

Ved krav om reduksjon av organisk materiale fra sand, anbefaler vi en sandvasker fremfor en sandavvanner. Sandvaskerne kan leveres med garanterte verdier for glødetap. Organisk materiale føres normalt tilbake i prosessen etter sandfang. Vi anbefaler ulike former for sandvaskere avhengig av ønsket kapasitet, plass og om sanden er våt eller tørr. Vi hjelper deg også med tilførsel i form av pumpeløsning inn til sandvasker og utløp av behandlet vann tilbake i prosessen. Vi har også gode løsninger på kontainersystemer for sand og annet utskilt materiale i etterkant av renseprosessen.
Bransjer

Kommunalt, fiskeri, meieri, slakteri

Egenskap

Høyde
Bredde

Mål

1800 – 3400 mm
1500 – 3000 mm
Kapasitet
Utskilling
Garanti
8 – 30 l/s
95% <0,2mm
På forespørsel