Diskfilter

Diskfilter er filter som brukes til partikkelseperasjon og reduksjon av suspendert stoff i vannet.

Kvalitet

Metoden benyttes i åpne systemer, til motsetning av trykkfiltre. Og benyttes ofte på store vannmengder.

Tilpasning/ installasjon

Filtrene kan monteres enten i rustfrie kasser eller i betongkanaler. Hvilken løsning som passer best avhenger av installasjonsstedet.

Anbefaling

For å slippe og løfte vannet unødvendig mye, er det viktig å se på hydraulikken igjennom anlegget før man bestemmer nivåene ut/inn av disse filtrene. Kasse på gulv gir ofte unødig mye løftehøyde, men er også ofte den eneste fornuftige løsningen.

Vi leverer løsninger tilpasset alle behov.

Bransjer

Kommunalt, fiskeri, meieri, slakteri

Egenskap

Mål
Bredde

Mål

Kapasitet
Utskilling
Garanti
0-2500m3/h
På forespørsel