Industri- og prosess

Underkategori for Produkter

Innløpsrist

Innløpsrist Innløpsrist benyttes ved forbehandling av vann i renseanlegg. Trapperist er et prinsipp for siling som vi anbefaler. Kvalitet Det er viktig å velge rister med tykke staver som er enkle å bytte. Stavene bør ha den nødvendige styringen, slik at skjevheter og havari unngås selv med grus, stein og andre uønskede remedier inn i […]

Innløpsrist Read More »

Sentrifuge

Sentrifuge En sentrifuge skiller væsker med forskjellig massetetthet fra hverandre. Vi har eget delelager på alt av deler til alle maskiner som kan leveres over natt. AQWA sitt servicepersonell sørger for at servicer blir fulgt opp og utført til riktig tid, og avtalt pris. Kvalitet Innovative løsninger for alle separasjonsbehov. Enestående kvalitetssikringsprogram gjennom hele produksjonen. Alle

Sentrifuge Read More »

Flotasjonsanlegg

Flotasjonsanlegg <h5>Flotasjonsanleggene avskiller partikler og væsker av forskjellig densitet, med eller uten kjemisk felling og flokkulering.</h5><h5>Vi leverer rektangulære og sirkulære flotasjonsanlegg, både prefabrikerte i rustfritt stål og plassbygde tilpasset i eksisterende eller nye betongbassenger.</h5><h4>Kvalitet</h4> Vi produserer prefabrikerte løsninger i rustfritt stål og ferdigprosjekterte betongløsninger som bygges på byggeplass. Tilpasning/ installasjon Våre kompakte enheter kan installeres

Flotasjonsanlegg Read More »

Slamskrape

Slamskrape <h5>Slamskraper brukes i sedimenteringsbasseng til å samle slam til slamlommer i kvadratiske eller sirkulære bassenger.</h5><h4>Kvalitet</h4> Slamskrapere fungerer godt som separasjonstrinn etter biologiske rensetrinn og som forsedimentering. Prosessen kan være ren mekanisk, eller kjemisk rensning i tillegg. Partikler og væsker med ulik densitet skilles ved hjelp av gravitasjon. Ved å tilsette kjemikalier forsterkes effekten. Tilpasning/

Slamskrape Read More »