Slamskrape

Slamskraper brukes i sedimenteringsbasseng til å samle slam til slamlommer i kvadratiske eller sirkulære bassenger.

Kvalitet

Slamskrapere fungerer godt som separasjonstrinn etter biologiske rensetrinn og som forsedimentering. Prosessen kan være ren mekanisk, eller kjemisk rensning i tillegg. Partikler og væsker med ulik densitet skilles ved hjelp av gravitasjon. Ved å tilsette kjemikalier forsterkes effekten.

Tilpasning/ installasjon

Aqwa leverer slamskraper i alle størrelser. Skrapene kan leveres løse, med dragere tilpasset bassengets bredde. De kan også leveres på gangbro som strekker seg over basseng. Sistnevnte er vanlig dersom bassengene er åpne.

Anbefaling

Vi leverer slamskrapere i alle størrelser. Vi produserer og leverer ferdig montert skrape tilpasset dine behov.

Separeringsformen gir normalt minimale driftskostnader sammenlignet med andre seperasjonstrinn.

Bransjer

Kommunalt, fiskeri, meieri, slakteri

Egenskap

Høyde
Bredde

Mål

3 – 6 m
2 – 15 m
Motor

Materialer

Aksel
Skrapearmer
Slitebelegg

Garanti

 
0,37 – 10,00 kW

Type

304 Rustfrit
304 Rustfrit
Tilpasses medie (som regel plast)
På forespørsel