Flokkulering

Vi designer og produserer systemer for flokkulering basert på prosessen den skal stå i.
Vi har rørflokkulering, dynamisk flokkulering og tradisjonell grindomrøring.

Kvalitet

Vi velger system utfra type vann, vannmengde og tilgjengelig volum og etterfølgende prosess og dens krav til fnokkstørrelse. Vi har fokus på lave produksjonskostnader, arealgjerrige og energioptimale løsninger.

Våre roterende omrørere leveres med små motorer med kraftige gir, som sikrer et godt resultat med en lav driftskostnad. Motorene er nøye dimensjonert for lang levetid med lave drifts- og servicekostnader.

Rørflokkulatorer leveres normalt i PE.

Tilpasning/ installasjon

Vi leverer flokkulerings omrørere til flotasjonsbassenger og sedimenteringsbassenger.

  • Type 1 med rustfrie eller syrefaste aksler og padler i trykkimpregnert treverk.
  • Type 2 med rustfrie eller syrefaste aksel og padler.
  • Type 3 med rustfrie eller syrefaste propell.
  • Type 4 med PE rør

Materialvalg kan spesialbestilles ut i fra hvilket media som skal flokkuleres. Type 1 og 2 kan leveres med egen bunnskrape dersom sedimentering er et problem.

Anbefaling

Vi anbefaler ulik størrelse på fnokker ut i fra prosessen nedstrøms-flokkulering. Våre ingeniører tar hensyn til dette ved sammensetting av antall padler, hastighet og oppholdstid i flokkuleringen.

Bransjer

Kommunalt, fiskeri, meieri, slakteri

Egenskap

Høyde
Bredde

Mål

På forespørsel
På forespørsel
Garanti

På forespørsel