Dispergeringssystemer

Kvalitet

Dispergeringsvann produseres enten av rent vann eller av renset prosessvann. Kvaliteten på dispergeringsvannet avhenger spesielt av temperatur, men det er også store variasjoner av hva potensialet er utfra prosessvann som skal renses.

Tilpasning/ installasjon

Dispergeringsvann er luftmettet vann og metningsgraden er temperaturavhengig. Det er derfor viktig å dimensjonere mengde dispergeringsvann ut ifra temperatur, mengde og stoffbelastning i avløpsvannet. Vi har to ulike metoder for produksjon av dispergeringsvann – luftputeprinsipper og direktevirkende pumpe.

Luftputeprinsipper

Gir god mulighet for å regulere mengde dispergeringsvann proporsjonalt med innkommende vannmengde, men har en noe dyrere inngangsport enn de enkleste løsningene. Passer veldig godt på kommunale installasjoner hvor vannmengden er stor og har store variasjoner i vannmengde.

Vi har en spesialtilpasset løsning for spredning av små vannmengder i trykktank.

Direktevirkende pumpe

Enklere løsning, men har lite eller ingen mulighet for å regulere mengde. Passer best der innkommende mengde vann er ganske konstant.

Anbefaling

Det kan være store energibesparelser å hente ved et optimalt dispergeringsanlegg – som er tilpasset dine behov.

Vi har utstyr for å se på potensialet i vannet og komme med anbefalinger.

Egenskap

Høyde
Lengde

Mål

På forespørsel
På forespørsel
Kapasitet
Garanti
På forespørsel
På forespørsel