Terje Haugsdal

Avdelingsleder Elektro/Automasjon og Service/Support

Dispergerings systemer

Dispergeringssystemer <h4>Kvalitet</h4> Dispergeringsvann produseres enten av rent vann eller av renset prosessvann. Kvaliteten på dispergeringsvannet avhenger spesielt av temperatur, men det er også store variasjoner av hva potensialet er utfra prosessvann som skal renses. Tilpasning/ installasjon Dispergeringsvann er luftmettet vann og metningsgraden er temperaturavhengig. Det er derfor viktig å dimensjonere mengde dispergeringsvann ut ifra temperatur, […]

Dispergerings systemer Read More »

Hybrid flotasjonsanlegg

Hybrid flotasjonsanlegg <h5>Fjerner fett, SS, BOD og COD. Løsningen baseres på kompaktprosesser som biofilmteknologi og flotasjon.</h5><h4>Kvalitet</h4> Anleggene produseres i rustfrie og syrefaste kvaliteter i kombinasjon med PE. Dette sikrer god kvalitet og lang levetid. Tilpasning/ installasjon Du kan selv velge om anleggene skal ha ferdigprogrammert PLS levert av oss, eller leveres med funksjonsbeskrivelse dersom du

Hybrid flotasjonsanlegg Read More »

Sandavvanner

Sandavvanner <h5>Sandavvanner skiller ut sand fra vannet.</h5><h4>Kvalitet</h4> For en enkel og luktfri håndtering leveres ofte sandavvanneren med plaststrømpe. Tilpasning/ installasjon Leveres i ulike størrelser. Den kan stå som en egen installasjon hvor den avskiller sand og andre tunge partikler fra vannet. Den kan også kombineres med en sandvasker for tørr sand. Anbefaling Vi har levert

Sandavvanner Read More »

Septikmottak

Septikmottak <h5>Ulike varianter av septikmottak – fra enkle kompaktløsninger til store mottak for konstant drift og rengjøring av septikbilens tank.</h5><h5>Ut fra en helhetlig vurdering av mengder og krav til etterbehandling, finner vi en god løsning i samarbeid med kunde.</h5><h4>Tilpasning/ installasjon</h4><p>Behandling av septik gjøres oftest i kompaktenhet med trapperist ved små anlegg eller trommelsil for store

Septikmottak Read More »

Sand- og fettfang

Sand- og fettfang Kombinasjonsenheter i forskjellige varianter for avskilling av sand, fett, rist- og silgods fra avløpsvannet. Installeres enkelt der det ikke er betongvolumer tilgjengelig for etablering av tradisjonelle varianter for formålet. Mange velger å støpe kun gulv i nybygg og plassere ut prefabrikkerte løsninger som dette for de ulike prosesstrinnene som er nødvendig. Kvalitet

Sand- og fettfang Read More »

Sandvasker

Sandvasker <h5>Sandvaskere avskiller organisk materiale fra sand. Ulike leverandører leverer forskjellige utførelse og prinsipper. Valg av riktig type kan i noen tilfeller være avgjørende for problemfri drift. De med best avskilling på mindre partikler, har ofte problemer med store partikler. Derfor vil valg av fabrikat være avgjørende.</h5><h4>Kvalitet</h4><p>Vi forhandler sandvaskere fra de største og mest anerkjente

Sandvasker Read More »

Diskfilter

Diskfilter <h5>Diskfilter er filter som brukes til partikkelseperasjon og reduksjon av suspendert stoff i vannet.</h5><h4>Kvalitet</h4> Metoden benyttes i åpne systemer, til motsetning av trykkfiltre. Og benyttes ofte på store vannmengder. Tilpasning/ installasjon Filtrene kan monteres enten i rustfrie kasser eller i betongkanaler. Hvilken løsning som passer best avhenger av installasjonsstedet. Anbefaling For å slippe og

Diskfilter Read More »

Transportskrue

Transportskrue <h5>Transportskruer brukes ofte til transport av slam, ristgods, sand, søppel, pulver med mer.</h5><h4>Kvalitet</h4> Aqwa produserer transportskruer tilpasset ulike applikasjoner. Ved vårt verksted i Sandefjord produserer vi skruer tilpasset dimensjonene som er spesifisert. Tilpasning/ installasjon Vi skreddersyr transportskruer for deg. Vi leverer skruespiraler med og uten aksel. Vi kan levere åpne skruer, trau med lokk

Transportskrue Read More »

Rive

Rive <h5>En rive optimaliserer presset i pressesonen på vaskepressen, slik at vi oppnår høyere TS i ristgods/silgods. Når rivingen er utført, får avfallet en lett flyktig form som enkelt kan tørkes videre og beskytter i mange tilfeller etterfølgende mottak.</h5><h4>Kvalitet</h4> En rive gir deg et tørrere og lettere silgods. Dette gjør at deponeringskostnaden blir lavere siden

Rive Read More »

Skruesil

Skruesil <h5>Skruesil er et enkelt prinsipp for fjerning av silgods fra avløpsvannet. Skruesil har en god avskilling, og leveres som oftest med vaske- og pressesone. Altså en maskin med «alt i ett».</h5><h4>Kvalitet</h4> Standardutgaven inkluderer vasking av organisk materiale og pressing for reduksjon av vekt før deponering. Kan også velges som ren sil. Tilpasning/ installasjon Vi

Skruesil Read More »