Skruesil

Skruesil er et enkelt prinsipp for fjerning av silgods fra avløpsvannet. Skruesil har en god avskilling, og leveres som oftest med vaske- og pressesone. Altså en maskin med «alt i ett».

Kvalitet

Standardutgaven inkluderer vasking av organisk materiale og pressing for reduksjon av vekt før deponering. Kan også velges som ren sil.

Tilpasning/ installasjon

Vi kan tilpasse skruesiler til de fleste kanaler, og i kasser på gulv. Se tabell for egenskaper.

Anbefaling

Siltypen er meget populær på grunn av sin kompakthet. Dette gjør den kompatibel med flere typer funksjoner i en maskin.
Bransjer

Kommunalt, fiskeri, meieri, slakteri

Egenskap

Høyde
Bredde

Mål

700-1500mm (utlastingshøyde)
300-600mm (kanalbredde)
Kapasitet
Hulldiameter
Garanti
0-150 l/s
1-10mm
På forespørsel