Innløpsrister / Trapperister

Innløpsrist benyttes ved forbehandling av vann i renseanlegg. Trapperist er et prinsipp for siling som vi anbefaler. Maskinen tilpasses ofte med egen vaskepresse med presserør som gjør at container for mottak av ristgods ikke behøver å stå i nærheten av maskinen.

Kvalitet

Det er viktig å velge rister med tykke staver som er enkle å bytte. Stavene bør ha den nødvendige styringen, slik at skjevheter og havari unngås selv med grus, stein og andre uønskede søppel inn i risten.

Tilpasning/ installasjon

Vi kan tilpasse rister til de fleste kanaler. Høyde, bredde og spalteåpning tilpasses med tanke på problemfri drift og enkel uttransport av søppelet fra innløpskanal til container.

Anbefaling

Denne type rist har erfaringsmessig en annerledes siling i forhold til siler med runde hull. Vi hjelper deg med valget, slik at du unngår problemer, som kan oppstå på noen type anlegg, der remedier med uønsket utforming kan skape trøbbel. Vi anbefaler denne typen rist fordi den ikke har vannforbruk. Dessuten har den minimalt med slitedeler, sammenlignet med de fleste konkurrerende produkttyper.
Bransjer

Kommunalt, fiskeri, meieri, slakteri

Egenskap

Mål
Bredde

Mål

700-7000 (kanalhøyde)
400-2500mm (kanalbredde)
Kapasitet

Garanti

 
0-12000 l/s

På forespørsel