Froland kommune - Neset avløpsrenseanlegg

Bakgrunn

Froland kommune vedtok å bygge et nytt avløpsrenseanlegg for å møte forventet befolkningsvekst i kommunen frem til 2040. Totalentreprise E1 omfatter den prosesstekniske entreprisen. 

Prosess og leveranse

E1 ble organisert som en totalentreprise og dekket alle prosesstekniske installasjoner i renseanlegget inkl. driftskontroll og elektrotekniske installasjoner for prosessutstyr i entreprisen. Nytt anlegg inkl. biotrinn har en kapasitet på 8000 PE.

Prosessen består av innløp, ristgods, sand og forfiltrering, sandfang, slamvann/rejektvann, slamlager, dosering fellingskjemikalier, biologisk rensetrinn, luft/blåsemaskiner, polymerdosering, flokkulering, dispergering, luft, flotasjon, slamavvanning, utløp.

Oppdragsgiver

Anlegg

Prosjekt

Tidsperiode

Froland kommune

Neset avløpsrenseanlegg

Totalentreprise E1

2019-2022

Belastning Rensekrav
8000 PE
Sekundærrensing

Legg inn en kommentar