Lisa Tempelaere

Administrasjonsmedarbeider / Kontor- og Markedssekretær

Kristiansund kommune – Nerlandsdalen avløpspumpestasjon

Kristiansund kommune – Nerlandsdalen avløpspumpestasjon Bakgrunn I forbindelse med utbygging av Hagelin renseanlegg og oppgraderinger i kommunen, ble det besluttet å bygge pumpestasjoner i sentrum som skulle frakte avløpsvannet til det nye renseanlegget. Etter den vellykkede ferdigstillelsen av Hagelin renseanlegg, ble Aqwa også tildelt kontrakt for bygging av Nerlandsdalen APS. Prosess og leveranse Pumpestasjonen fjerner mindre

Kristiansund kommune – Nerlandsdalen avløpspumpestasjon Read More »

Nissedal kommune – Treungen vannverk

Nissedal kommune – Treungen vannverk Bakgrunn Tveitsund-Gautefall ble forsynt av tre vassverk: Tveitsund vassverk, Gamatun vassverk og Gautefallheia vassverk. Disse tre vannverkene skulle slåss sammen til Treungen vassverk som benytter Nisser som vannkilde. Det er valgt Moldeprosess fra Asplan Viak som hovedprosess. Denne velutprøvde renseprosessen funger utmerket på de fleste norske vannkilder. Kalkstein og marmor

Nissedal kommune – Treungen vannverk Read More »

Eid kommune – Nordfjordeid vannbehandlingsanlegg

Eid kommune – Nordfjordeid vannbehandlingsanlegg Bakgrunn Nordfjordeid vannverk skulle bygges ut med ny vannkilde, Hornindalsvatnet, med nytt inntak og renseanlegg på Nor ved utløpet av vatnet. I tillegg blir Leivdal vannverk tatt inn i det nye vannverket. Prosess og leveranse Anlegget er levert med UV-anlegg som hygieniske barrierer, i tillegg til at Horindalsvatnet også regnes som

Eid kommune – Nordfjordeid vannbehandlingsanlegg Read More »

Rakkestad kommune – Utvidelse kullfilterkapasitet

Rakkestad kommune – Utvidelse kullfilterkapasitet Bakgrunn Kommunen avdekket ved prøvetaking at den ordinære vannbehandlingen før adsorpsjon på aktivt kull ikke fanger opp plantevernmidler som råvannskilden inneholder. Derfor ønsket de å få utvidet kullfilterkapasiteten på vannverket. Konkurransen som ble utlyst omfattet komplett prosessutstyr for vannbehandling levert i en beskrevet entreprise, M1 Maskin-prosess. Prosess og leveranse Aqwa

Rakkestad kommune – Utvidelse kullfilterkapasitet Read More »

Jevnaker kommune – Biologisk rensetrinn

Jevnaker kommune – Biologisk rensetrinn Bakgrunn Jevnaker renseanlegg ble bygget om i 2004, og ble da driftet med 3 ettersedimenteringsbassenger. Belastningen på renseanlegget var ca. 7000 PE, mens nytt biotrinn skulle dimensjoneres for en organisk belastning tilsvarende 10 500 PE. Prosess og leveranse Entreprisen var en totalentreprise for maskin- og prosessteknisk utstyr, inkludert elektroinstallasjoner. Aqwa

Jevnaker kommune – Biologisk rensetrinn Read More »

Åseral kommune – Ljosland renseanlegg

Åseral kommune – Ljosland renseanlegg Bakgrunn Åseral kommune vedtok å få bygget et nytt avløpsrenseanlegg.  Aqwa vant kontrakten for E1 Prosesstekniske installasjoner ved Ljosland RA. Prosess og leveranse Entreprisen var organisert som en totalentreprise. Aqwa har levert og montert innløpspumpestasjon, innløpssil, sandfang og -vasker, flokkulering og sedimentering, og avvanning med containerutlastning. Vi leverte også elektro-automasjon for

Åseral kommune – Ljosland renseanlegg Read More »

AQWA kompaktenhet

AQWA kompaktenhet Vi har utviklet vår egen kompaktenhet som er en kombinasjon av sand- og fettfang i én unit. AQWA kompaktenhet blir brukt til grov avskilling av sand og organisk materiale. Utlastning gjøres med robust skrue i bunn, dette kan tilpasses med avvanningsskrue eller pumpe. Fettavskilling gjøres med skrape i egen fettsone. Kompaktenheten blir designet

AQWA kompaktenhet Read More »