Lisa Tempelaere

Administrasjonsmedarbeider / Kontor- og Markedssekretær

Mecana filter

Mecana filter Aqwa har agentur på Mecana filter i Norge, også kalt pile cloth filter. Mecana er markedsledende innenfor pile cloth media filtrering.  Mecana lager trommelfiltre og diskfiltre som har en unik filterduk laget av mikrofiber. Fibertrådene på duken fanger opp suspenderte faststoffer i vannet slik at disse blir fjernet. Mecana filter skiller seg fra konkurrende produkter …

Mecana filter Les mer »

FSM hullbåndsil

FSM hullbåndsil Aqwa har veldig gode erfaringer med FSM Frankenberger sine hullbåndsiler, også kalt filterscreens.  Disse silene muliggjør effektiv separasjon ved hjelp av perforerte filterelementer. Hullbåndsilene har tilnærmet dobbel effekt sammenlignet med tradisjonelle trapperister. Egenskaper & fordeler Capture rate 85 % med 6 mm filterhull Lite påvirket av grus og stein Selvjusterende børste Egnet for dype kanaler …

FSM hullbåndsil Les mer »

Froland kommune – Neset avløpsrenseanlegg

Froland kommune – Neset avløpsrenseanlegg Bakgrunn Froland kommune vedtok å bygge et nytt avløpsrenseanlegg for å møte forventet befolkningsvekst i kommunen frem til 2040. Totalentreprise E1 omfatter den prosesstekniske entreprisen.  Prosess og leveranse E1 ble organisert som en totalentreprise og dekket alle prosesstekniske installasjoner i renseanlegget inkl. driftskontroll og elektrotekniske installasjoner for prosessutstyr i entreprisen. …

Froland kommune – Neset avløpsrenseanlegg Les mer »

Kristiansund kommune – Hagelin renseanlegg

Kristiansund kommune – Hagelin renseanlegg Bakgrunn Kristiansund kommune vedtok å bygge et nytt renseanlegg for kommunen, som skulle tilfredsstille primærrensekravet. Det som tidligere var 10 silanlegg i Kristiansund by, skulle erstattes av et nytt hovedanlegg på Hagelin, med tilhørende overføringssystem som ledet avløpsvannet frem til det nye anlegget.  Prosess og leveranse Renseanlegget er bygget som …

Kristiansund kommune – Hagelin renseanlegg Les mer »

Norsk Kylling – Føniks avløpsrenseanlegg

Norsk Kylling – Føniks avløpsrenseanlegg Bakgrunn Norsk Kylling ønsket å få bygget et avløpsrenseanlegg med sekundærrensing for deres nye fabrikk på Orkanger.  Prosess og leveranse Det er en totalentreprise med samspill som omfatter alle nødvendige arbeider fra dimensjonering via prosjektering og frem til komplett ferdig idriftsatt anlegg. Renseanlegget er etablert i et separat bygg på området …

Norsk Kylling – Føniks avløpsrenseanlegg Les mer »

Overtakelse Norsk Kylling – Føniks Avløpsrenseanlegg

Prosjekt Føniks Avløpsrenseanlegg for Norsk Kylling ble overtatt på 01.11.2021.  Aqwa takker for et vellykket og lærerikt samspill med Norsk Kylling og de andre samarbeidspartnere. Vi var totalleverandør for renseanlegget fra dimensjonering via prosjektering og frem til komplett ferdig idriftsatt anlegg. Vi ser frem til et videre samarbeid i årene som kommer. Les mer om prosjektet

Tønsberg RA IKS – Nye innløpsrister

Tønsberg Renseanlegg IKS – Nye innløpsrister Bakgrunn Tønsberg Renseanlegg ønsket å bytte sine tre innløpsrister på renseanlegget på Vallø. Det gjald maskinrensede rister, tre parallelle enheter – centerflow med 6 mm hull. Disse opprinnelige ristene var et prøveprosjekt der de installerte en ny risttype. Erfaringen var at det krevde svært mye vedlikehold og omfattende personellinnsats ved …

Tønsberg RA IKS – Nye innløpsrister Les mer »