Nissedal kommune - Treungen vannverk

Bakgrunn

Tveitsund-Gautefall ble forsynt av tre vassverk: Tveitsund vassverk, Gamatun vassverk og Gautefallheia vassverk. Disse tre vannverkene skulle slåss sammen til Treungen vassverk som benytter Nisser som vannkilde.

Det er valgt Moldeprosess fra Asplan Viak som hovedprosess. Denne velutprøvde renseprosessen funger utmerket på de fleste norske vannkilder. Kalkstein og marmor ligger som et lag under filtermateriale, og regulerer vannet til optimal kvalitet i denne nedstrømsprosessen.

Prosess og leveranse

Råvann pumpes fra Nisser inn på anlegget med pumper plassert i laveste plan på vannverket. Pumpene er plassert under laveste regulerte vannstand slik at de skal få positivt trykk inn. Grovsiler beskytter pumpene.

Sandfiltrene styres med pumper og mengdemåler på rentvannssiden av hvert filter, som pumper vannet til rentvanns reservoar, via UV-anlegg som er andre hygieniske barriere. Dette sikrer jevn drift, også i overgangen mellom modning og produksjon.

Rentvannet fra filtrene pumpes via UV-anlegg til rentvannsbassenget. Ut av rentvannsreservoaret pumpes vannet ut på nett til ønsket ledningstrykk og forbrukt mengde.

Oppdragsgiver

Anlegg

Prosjekt

Tidsperiode

Nissedal kommune

Treungen vannverk

Maskintekniske installasjoner

2018

Qmid
30 l/s

Legg inn en kommentar