Eid kommune - Nordfjordeid vannbehandlingsanlegg

Bakgrunn

Nordfjordeid vannverk skulle bygges ut med ny vannkilde, Hornindalsvatnet, med nytt inntak og renseanlegg på Nor ved utløpet av vatnet. I tillegg blir Leivdal vannverk tatt inn i det nye vannverket.

Prosess og leveranse

Anlegget er levert med UV-anlegg som hygieniske barrierer, i tillegg til at Horindalsvatnet også regnes som en delvis barriere. Mattilsynet har derfor gitt godkjenning til at anlegget bygges med et UV-aggregat i den første barrieren, og to parallelle UV-aggregater i den andre barrieren – der de to er reserve for hverandre med klordosering som sikring hvis en av de to trinnene feiler. For PH-regulering og forbedring av korrosjonsegenskaper, doseres det med vannglass.

Det er tre råvannspumper plassert i en kjeller under laveste nivå i Horinindalsvatnet, slik at de alltid har positivt tilløpstrykk. Råvannspumpene pumper vannet gjennom en sil, UV-aggregater og så ut på nettet. For pumping til trykksonene, Heggjabygda og Leivdal/Mogrenda, er det to pumpestasjoner med to pumper på hver stasjon. For å få tilstrekkelig oppholdstid på vannglass og klor, hentes vannet til trykksonene fra avstikker på ledningen mellom vannverket og sentrum.

Oppdragsgiver

Anlegg

Prosjekt

Tidsperiode

Eid kommune

Nordfjordeid VBA

Maskin & elektro/automasjon 

2018

Qmid
35 l/s

Legg inn en kommentar