Rakkestad kommune - Utvidelse kullfilterkapasitet

Bakgrunn

Kommunen avdekket ved prøvetaking at den ordinære vannbehandlingen før adsorpsjon på aktivt kull ikke fanger opp plantevernmidler som råvannskilden inneholder. Derfor ønsket de å få utvidet kullfilterkapasiteten på vannverket. Konkurransen som ble utlyst omfattet komplett prosessutstyr for vannbehandling levert i en beskrevet entreprise, M1 Maskin-prosess.

Prosess og leveranse

Aqwa leverte automatiske trykkfiltre med aktivkull for å redusere lukt, smak og pesticider i renvannet.

For å få plass til økt kullfiterkapasitet ble eksisterende ventilkammer bygd ut. Drikkevannsanlegget fungerte i sin helhet gjennom hele byggeperioden. I eksisterende ventilkammer plasserte vi klordoseringsanlegg og spylevannspumpe.

Leveransen omfattet 4 trykkfiltertanker, aktivkull, trykkøkningspumper, blåsemaskin til spyleprosessen, spylevannspumper, klordoseringsanlegg, rør- og rørdeler, ventiler og instrumentering.

Oppdragsgiver

Anlegg

Prosjekt

Tidsperiode

Rakkestad kommune

Fladstad vannverk

Utvidelse kullfilterkapasitet 

2022-2023

Anleggets behandlingskapasitet
100 m³/h

Legg inn en kommentar