Kristiansund kommune - Nerlandsdalen avløpspumpestasjon

Bakgrunn

I forbindelse med utbygging av Hagelin renseanlegg og oppgraderinger i kommunen, ble det besluttet å bygge pumpestasjoner i sentrum som skulle frakte avløpsvannet til det nye renseanlegget. Etter den vellykkede ferdigstillelsen av Hagelin renseanlegg, ble Aqwa også tildelt kontrakt for bygging av Nerlandsdalen APS.

Prosess og leveranse

Pumpestasjonen fjerner mindre grovsilsanlegg og knytter sammen flere til stasjoner i sentrum til en stor pumpestasjon plassert på Nerlandsdalen. Derfra pumpes vannet videre mot Hagelin renseanlegg. Entreprisen omfattet installasjon av rørføringer inn og ut av stasjonen med frekvensstyrte pumper, ventiler, nødvendig instrumentering, elektroinstallasjon og automasjon.

Oppdragsgiver

Anlegg

Prosjekt

Tidsperiode

Kristiansund kommune

Nerlandsdalen APS

Maskintekniske installasjoner

2017

Qmin Qmid
20-25 l/s
140 l/s

Legg inn en kommentar