Kristiansund kommune - Hagelin renseanlegg

Bakgrunn

Kristiansund kommune vedtok å bygge et nytt renseanlegg for kommunen, som skulle tilfredsstille primærrensekravet. Det som tidligere var 10 silanlegg i Kristiansund by, skulle erstattes av et nytt hovedanlegg på Hagelin, med tilhørende overføringssystem som ledet avløpsvannet frem til det nye anlegget. 

Prosess og leveranse

Renseanlegget er bygget som et rent mekanisk renseanlegg med forbehandling i trapperister, sandfang med fettsone og sedimentering- teknologi for reduksjon av SS. Sedimenteringsbassenget er bygget med flokkuleringsomrørere med grindomrøring 4 stk i serie. Slik er anlegget klargjort for å møte fremtidige sekundærrensekrav ved kun å installere kjemikalieanlegg.

Etter sandfang er det laget et system av luker, for å føre vannet ut og inn av anlegget, og dermed enkelt føre vannet via et biologisk trinn. Anlegget har vaskepresse og rive for vektreduksjon ristegods og sandvasking for reduksjon av organisk materiale. Det benyttes sentrifuge til slamavvanning. Anlegget har to linjer, hvor den ene er 100% reserve for den andre.

Oppdragsgiver

Anlegg

Prosjekt

Tidsperiode

Kristiansund kommune

Hagelin renseanlegg

Totalentreprise Hagelin RA

2016-2017

Belastning BOF-5 SS
30 000 PE
< 20% - maks. 40mg 02/l
< 50% - maks. 60mg/l

Legg inn en kommentar