Norsk Kylling - Føniks avløpsrenseanlegg

Bakgrunn

Norsk Kylling ønsket å få bygget et avløpsrenseanlegg med sekundærrensing for deres nye fabrikk på Orkanger. 

Prosess og leveranse

Det er en totalentreprise med samspill som omfatter alle nødvendige arbeider fra dimensjonering via prosjektering og frem til komplett ferdig idriftsatt anlegg. Renseanlegget er etablert i et separat bygg på området til fabrikken. Anlegget er bygget med innløpssiler, biologi og flotasjon.  Aqwa har levert elektroinstallasjon og styresystem for egen leveranse til anlegget.

Norsk Kylling tok over anlegget i november 2021, men går videre med Aqwa for å bl.a. design og montasje av en ny trapperist.

(Bildene nedenfor er tatt under montasje)

Oppdragsgiver

Anlegg

Prosjekt

Tidsperiode

Norsk Kylling AS

Avløps-RA fabrikk Orkanger

Totalentreprise Føniks

2019-2021

Belastning BOF KOF
100 000 kyllinger/døgn
2250 kg/døgn
4500 kg/døgn

Legg inn en kommentar