Overtakelse Norsk Kylling – Føniks Avløpsrenseanlegg

Prosjekt Føniks Avløpsrenseanlegg for Norsk Kylling ble overtatt på 01.11.2021. 

Aqwa takker for et vellykket og lærerikt samspill med Norsk Kylling og de andre samarbeidspartnere. Vi var totalleverandør for renseanlegget fra dimensjonering via prosjektering og frem til komplett ferdig idriftsatt anlegg. Vi ser frem til et videre samarbeid i årene som kommer.

Legg inn en kommentar