Tønsberg Renseanlegg IKS - Nye innløpsrister

Bakgrunn

Tønsberg Renseanlegg ønsket å bytte sine tre innløpsrister på renseanlegget på Vallø. Det gjald maskinrensede rister, tre parallelle enheter – centerflow med 6 mm hull. Disse opprinnelige ristene var et prøveprosjekt der de installerte en ny risttype. Erfaringen var at det krevde svært mye vedlikehold og omfattende personellinnsats ved drift.

Prosess og leveranse

Aqwa har levert FSM sine hullbåndsiler (filterscreens) hvor det er gjort spesialtilpasset utkast for tilpassing til eksisterende smale laundersystem.

Ristene styres mot nivå oppstrøms og nedstrøm. Når differansen når angitt nivå, starter silen, og silen går til ønsket stoppnivå. Hvis ikke silen klarer å komme ned i nivå, vil silen gå kontinuerlig.

Hver rist bruker eksisterende nivåstyringssystem. Så lenge silen går, vil børsten børste silplatene, og platene holdes rene. Det sitter også en spyledyse som rengjør panelene fra innsiden. Disse settes til å rengjøre etter et innstilt antall starter.

Hver sil er koblet mot PLS-systemet for å styre motorene og spyleventilene.

Oppdragsgiver

Anlegg

Prosjekt

Tidsperiode

Tønsberg Renseanlegg IKS

Tønsberg renseanlegg (Vallø)

Nye innløpsrister

2021

Belastning Qdim Qmaksdim
60 000 PE
1750 m3/t
3500 m3/t

Legg inn en kommentar