Jevnaker kommune - Biologisk rensetrinn

Bakgrunn

Jevnaker renseanlegg ble bygget om i 2004, og ble da driftet med 3 ettersedimenteringsbassenger. Belastningen på renseanlegget var ca. 7000 PE, mens nytt biotrinn skulle dimensjoneres for en organisk belastning tilsvarende 10 500 PE.

Prosess og leveranse

Entreprisen var en totalentreprise for maskin- og prosessteknisk utstyr, inkludert elektroinstallasjoner. Aqwa leverte og installerte MBBR, mekanisk slamfortykker, polymeranlegg, slampumper, luftesystem, utløpssiler og røropplegg.

Oppdragsgiver

Anlegg

Prosjekt

Tidsperiode

Jevnaker kommune

Jevnaker renseanlegg

Nytt biologisk rensetrinn 

2021

Belastning Rensekrav
10 500 PE
Sekundærrensing

Legg inn en kommentar