UV-anlegg

Som desinfiseringstrinn leverer vi UV-anlegg fra flere produsenter og representanter i Norge.
 
Service utføres med originale deler.
 

Kvalitet

Godkjente av Norsk folkehelseinstitutt  
 

Tilpasning/ installasjon

Eget rørverksted tilpasser røranlegg til alle typer UV-anlegg.  
 

Anbefaling

Ulike produsenter har ofte modeller som skilles fra hverandre i forhold til godkjenning og UV-transmisjon. Energimessig vil det være store forskjeller i forbruk, ut fra behov i hver enkelt installasjon. Det vil derfor være viktig å velge ut fra lokale premisser, for en kostnadseffektiv løsning.  
 

Bransjer

Kommunalt, vannverk, fiskeri.

Egenskap Mål
Høyde På forespørsel
Lengde På forespørsel
Kapasitet På forespørsel
Garanti På forespørsel