MECANA filter

Aqwa har agentur på Mecana filter i Norge, også kalt pile cloth filter. Mecana er markedsledende innenfor pile cloth media filtrering. 
Mecana lager trommelfiltre og diskfiltre som har en unik filterduk laget av mikrofiber. Fibertrådene på duken fanger opp suspenderte faststoffer i vannet slik at disse blir fjernet.
Mecana filter skiller seg fra konkurrende produkter ved å ha høy hydraulisk kapasitet og svært høy rensegrad. 

Egenskaper & fordeler

  • Kompakt, robust og lang levetid
  • 100 % nedsenking i vannet
  • Selvrensende fiberduk
  • Lave driftskostnader
  • Høy rensegrad
  • Høy driftssikkerhet

Rengjøring

Mecana filter rengjøres automatisk ved hjelp av tilbakespylingsprosessen. Filtreringen er kontinuerlig og stopper ikke under tilbakespylingen.

Applikasjon

Vi anbefaler Mecana filter til rensing av både avløps- og drikkevann. Filtrene er spesielt gunstige for anlegg med høye rensekrav, som for eksempel fjerning av TSS, fosfor, mikroforurensning, mikroplast og helminth egg. Andre applikasjoner inkluderer primærrensing, etterpolering av avløpsvann, fjerning av alger i drikkevann og filtrering av renset avløpsvann til bruk som internt vann.

Tekniske data

Partikkelfjerning

Fibermateriale filterduk

Filtreringsoverflate trommelfilter

Filtreringsoverflate diskfiltre

Energiforbruk

Opptil 5 – 10 µm

Nylon eller polymer

2 – 6 m²

10 – 240 m²

1,5 kW / m³

Tilpasning & installasjon

Trommelfiltre er mest egnet for mindre anlegg. Ved større anlegg brukes som regel diskfiltre, antallet tilpasses filtreringsoverflate. Typisk installasjon av Mecana filter er i ståltank eller i plasstøpt betongtank.